Kitab al Wasith fi al Madzhab Karya Imam Al Ghazali

kitab al wasith

Pecihitam.org – Kitab al-Wasith fi al-Mazhab (الوسيط في المذهب) adalah sebuah kitab karya sang Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali (505H). Kitab al-Wasith adalah salah satu rujukan fiqh utama dalam madzhab asy Syafii. Sebenarnya Imam Al Ghazali telah menyusun kitab ini sebagai ringkasan bagi sebuah karya beliau yang lain iaitu kitab al-Basith fi al-Mazhab karena kitab sebelumnya dirasa masih terlalu besar dan tebal. Sedangkan kitab al-Basith juga merupakan sebuah ringkasan dari kitab Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب), yang merupakan sebuah karya agung dari al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H), yang terkenal dengan gelaran Imam al-Haramain.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Baca Juga:  Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Karya Imam Ibnu Katsir

Kitab al-Wasith sendiri telah mendapat perhatian dan sentuhan pena di banyak kalangan ulama mazhab Syafiiyah dengan membuat uraian (syarah) dan juga ringkasannya. Di antara syarah kitab ini antara lain sebagai berikut:

  1. Al-Muhith Syarah al-Wasith oleh murid Imam al-Ghazali sendiri yaitu Muhyiddin Muhammad bin Yahya al-Naysaburi (548H)
  2. Iydhah al-Aghalith al-Mawjudah fi al-Wasith oleh Ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin Abdullah al-Hamdani al-Hamawi (642H),
  3. Syarah Musykil al-Wasith oleh Ibn al-Shalah (643H),
  4. Syarah Musykilat al-Wasith oleh Muwaffiquddin Hamzah bin Yusuf al-Hamawi (670H),
  5. Al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith oleh Najmuddin Ahmad bin Muhammad al-Qamuli (727H). Beliau telah meringkas kembali kitab tersebut dalam kitabnya yangdi beri judul Jawahir al-Bahr. Kemudian Sirajuddin ‘Umar bin Muhammad al-Yamani (887H) telah meringkas pula kitab Jawahir al-Bahr dengan kitabnya Jawahir al-Jawahir.
  6. Al-Tanqih Syarah al-Wasith oleh Imam an-Nawawi (676H)
  7. Al-Mathlab al-Ali fi Syarah Wasith al-Ghazali oleh Najmuddin Ahmad bin Muhammad ibn al-Rif’ah (710H) tetapi tidak sempat disiapkanya.
  8. Tazkirah al-Akhyar bi ma fi al-Wasith min al-Akhbar, takhrij hadits oleh Sirajuddin ‘Umar bi ‘Ali al-Mulaqqan asy-Syafi’i (804H).
Baca Juga:  Kitab Al Muhadzab Karya Imam Abu Ishaq Ibrahim al Syairazi

Di antara ringkasan Kitab al-Wasith antara lain:

  1. al-Wajiz yaitu diringkas oleh Imam al-Ghazali sendiri
  2. al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa oleh Nashiruddin al-Baydhawi (685H)

Silahkan download kitab tersebut pada link dibawah ini:

Kitab al-Wasith fi al Madzhab Karya Imam Al Ghazali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *