Sekilas Tentang Sosok Syaikh Ali Jum’ah, Sang Mufti Agung Republik Arab Mesir

grand mufti syaikh ali jum'ah

Pecihitam.org – Nama lengkap beliau adalah Ali Jum’ah Muhammad Abdul Wahhab. Dilahirkan pada 3 Maret 1952 di Bani Suwayf, Mesir. Syaikh Ali Jum‘ah menjabat sebagai Mufti Republik Arab Mesir sejak 28 September 2003.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Daftar Pembahasan:

Latar Belakang Syaikh Ali Jum’ah

Beliau terlahir dari keluarga yang terhormat. Ibunya yang bernama Fathiyah Hanim binti Ali bin ‘Id dikenal sebagai perempuan yang berakhlak baik. Ayahnya, Syaikh Jum’ah bin Muhammad adalah seorang ahli Fiqih lulusan Fakultas Hukum Universitas Kairo.

Syaikh Ali Jum’ah mulai menghafal Al-Qur’an pada usia sepuluh tahun. Sekalipun beliau tidak masuk sekolah agama, beliau mendapatkan ijazah madrasah ibtidaiyyah pada 1963 M. dan mendapatkan ijazah madrasah tsanawiyyah pada tahun 1966 M. di Kota Bani Suwayf. Beliau juga telah mempelajari Kutubus Sittah serta Fikih Maliki sejak lulus dari bangku SMA. Kemudian beliau mengambil gelar B.A. di Fakultas Perdagangan. Universitas Ain Syam pada tahun 1973.

Setelah lulus dari perguruan tinggi umum, Syaikh Ali Jum’ah masuk Universitas Al-Azhar, dan menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, pada 1979.

Kemudian, beliau mangambil program magister dengan fokus pada Ushul Fikih pada Fakultas Syariah dan Perundang-undangan, Universitas Al-Azhar. Ia pun meraih gelar magister pada tahun 1985 dengan nilai mumtaz (cumlaude). Diikuti dengan gelar doktor dalam Ushul Fikih dari Fakultas Syariah dan Perundang-undangan Universitas Al-Azhar pada 1988 dengan nilai summa cumlaude.

Baca Juga:  AGH Muhammad As'ad, Mahaguru Para Ulama Kharismatik Sulawesi Selatan

Selain studi resminya, beliau juga belajar kepada banyak syaikh dan ahli ilmu syariah. Di antaranya ulama hadits asal Maroko, yaitu Syaikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari. Gurunya tersebut manganggap bahwa Syaikh Ali Jum’ah adalah salah satu mahasiswa yang paling berhasil.

Selain itu, beliau juga belajar kepada Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuda, Syaikh Muhammad Abu Nur Zuhair, Syaikh Jadur Rabb Ramadan Goma’, Syaikh Al-Husaini Yusif asy-Syaikh, Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani, Syaikh Abdul Jalil al-Qarnishawi al-Maliki, Syaikh al-Azhar Syaikh Jadul Haqq Ali Jaddul Haq, Syaikh Abdul ’Aziz al-Zayat, Syaikh Ahmed Muhammad Mursi al-Naqshibandi, Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim, dan Syaikh Muhammad Hafidh al-Tijani.

Sebelum diangkat menjadi Mufti Agung Republik Arab Mesir, beliau menjadi rujukan dalam Manahij Fiqhiyyah di Universitas Al-Azhar. Di pertengahan 1990, Syaikh Ali Jum’ah mencetuskan kembali tradisi lama, yaitu memberi pelajaran agama di Masjid Al-Azhar, yang mana pelajaran terbuka untuk umum sehingga orang-orang yang ingin lebih mendalami tentang agama, bisa mengikuti pelajaran ini. Kuliah umum ini terletak di ruangan dekat masjid Al-Azhar.

Baca Juga:  Muhaddits Wahabi, Syekh Al-Albani Sederajat dengan Imam Bukhari?

Pada tahun 2003, Syaikh Ali ditunjuk sebagai Mufti Agung Mesir. Sejak menjabat sebagai Mufti Agung, beliau membuat Darul Ifta’ menjadi sebuah institusi modern dengan dewan fatwa dan sistem checks and balances.

Selain itu, beliau juga mengembangkan sarana berbasis teknologi informasi untuk institusi tersebut dengan mengembangkan sebuah website canggih dan call center dimana orang semakin mudah untuk meminta fatwa tanpa harus datang ke lembaga tersebut.

Syaikh Ali Jum’ah adalah seorang penulis yang produktif tentang isu-isu keislaman, dan beliau menulis kolom mingguan di surat kabar Al-Ahram Mesir, di mana ia membahas masalah-masalah kontemporer.

Pekerjaan Syaikh Ali Jum’ah

 • Mufti Agung Republik Arab Mesir mulai 28 September 2003 sampai 2013
 • Anggota Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah mulai 2004 sampai 2013.
 • Anggota Majma’ al-Fiqh dalam Mu’tamar Islam di Jeddah.
 • Guru besar Ushulul Fikih Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Cabang Putra, Universitas Al-Azhar.
 • Anggota Mu’tamar Fikih Islam di India.
Baca Juga:  Belajar Aqidah Kepada Syeikh Abdul Shomad Al Falimbani

Karya-karya

 • Al-Musthalah al-‘Ushuulii wa at-tathbiiq ‘alaa Ta‘rif
 • Al-Hukmu asy-Syar‘iyu ‘Indal Ushuuliyyiin
 • Atsaru Dzihna al-Muhmal fil Hukmi
 • Al-Madkhal lid-Diraasati al-Madzaahib al-Fikihiyyah al-Islamiyah
 • Al-‘alaqatu Ushulul Fiqh bil Falsafah
 • Madaa hujjiyatu ar-ru’yaa
 • An-Naskh ‘indal Ushuuliyyiin
 • Al-Ijmaa‘ ‘indal Ushuuliyyiin
 • ‘Aaliyaatul Ijtihaad
 • Al-Imaam al-Bukhaarii
 • Al-Imaam asy-syaafi‘ii
 • Al-‘Awaamir wan Nawaahii
 • Al-Qiyaas ‘indal Ushuuliyyiin
 • Ta‘aaradhul ‘Aqyasati
 • Qaulu ash-Shahaabii
 • Al-Makaayiilu wal Mawaaziin
 • Ath-Thariiq ilat-Turaats
 • Al-Kalamu ath-Thaib… Fataawaa ‘Ashriyyah
 • Al-Jihaad fiil Islaam
 • Ad-Diin wal hayaah…Fatawaa Mu‘aashirah
 • Syarhu Ta‘riif al-Qiyaas
 • Dan masih banyak lagi yang lain.

Demikianlah biografi singkat salah satu ulama terkemuka di Mesir, Syaikh Ali Jum’ah. Semoga kita dapat meneladani kegigihan beliau dalam mencari ilmu. Wallahu a’lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *