Inilah Teks Qashidah Ya Arhamarrohimin yang Biasa Dibaca Tiap Malam Selama Ramadhan

Ya arhamarrohimin

Pecihitam.org– Bagi Anda yang tinggal di daerah yang kental dengan tardisi NU pasti sudah tidak asing lagi dengan qasidah Ya Arhamarrohimin yang biasa dibaca setiap malam bulan Ramadhan selesai melaksanakan shalat tarawih dan witir.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Ya Arhamarrohimin merupakan qasidah karya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau merupakan ulama asal Yaman yang cukup dikenal di kalangan pesantren. Karena salah satu karyanya yakni kitab Sullam Taufiq menjadi salah satu rujukan utama dan pelajaran wajib setiap pesantren.

Maka sebelum saya menyajikan dzikir atau qasidah Ya Arhamarrohimin, terlebih dahulu, mari kita mengetahui biografi Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir

Daftar Pembahasan:

Biografi Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir

Habib Abdullah bin Husain dilahirkan pada tahun 1191 Hijriyah di Tarim, kota yang dikenal sebagai Bumi Para Wali yang terletak di Provinsi Hadramaut dan masuk bagian Yaman Selatan.

Nasab beliau adalah Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Maghfun bin Abdurrahman bin Ahmad bin ‘Alawi bin Ahmad bin Abdurrahman bin ‘Alawi.

Guru-Gurunya

Beliau menimba ilmu dari ulama-ulama besar baik yang ada di Hadhramaut maupun di negara Timur Tengah lainnya, seperti Makkah dan Madinah.

Berbekal ‘azm dan semangat yang kuat dan kecerdasan yang luar biasa serta kebersihan dan keikhlasan hatinya, beliau akhirnya menjadi salah seorang ulama besar pada masanya. Berikut ulama-ulama besar yang pernah menjadi gurunya

 • Sayyid Hamid bin Umar al-Munfir Ba’alwi
 • Sayyid Umar bin as-Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Haddad
 • Sayyid ‘Alawi bin as-Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Haddad
 • Al-‘Allamah Abdurrahman bin ‘Alawi bin Syaikh Maula al-Bathaiha
 • Sayyid ‘Aqil bin ‘Umar bin ‘Aqil bin Yahya

Murid-Muridnya

Murid-murid yang beguru pada beliau pun kemudian banyak menjadi ulama-ulama besar di antaranya adalah Al-Allamah Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan Al-Habib Ali Al-Habsy, penulis risalah Maulid Nabi Muhammad yang terkenal yakni Simthud Durar.

Dan berikut beberapa murid utamanya yang juga menjadi ulama besar:

 • Sayyid Abdullah bin ‘Umar bin Yahya
 • Sayyid Abdurrahman bin ‘Ali bin ‘Umar as-Saqqaf
 • Al-‘Allamah Muhammad bin Husain al-Habsyi, Mufti Mekkah
 • Al-Imam ‘Ali bin Muhammad al-Habsyi
 • Sayyid Muhsin bin ‘Alawi bin Saqqaf as-Saqqaf
 • Al-‘Allamah Syaikh Abdullah bin Ahmad Baswedan

Ya Arhamarrohimin Arab

Berikut teks Arab Qashidah Ya Arhamarrohimin

Ya Arhamarrohimin Arab, Latin dan Arti

ياأرحم الراحمين ۰۞۰ ياأرحم الراحمين

ياأرحم الراحمين ۰۞۰ فرج علی المسلمين

Yâ Arhamar-Rôhimîn Yâ Arhamar-Rôhimîn Yâ Arhamar-Rôhimîn Farrij ‘alâl muslimîn

Wahai yang Maha Berkasih sayang lebih dari semua yang memiliki sifat kasih sayang, wahai Yang Maha Berkasih sayang lebih dari semua yang memiliki sifat kasih sayang, Wahai yang Maha Berkasih sayang lebih dari semua yang memiliki sifat kasih sayang, berilah pertolongan kepada kaum muslimin.

Baca Juga:  Ini Keutamaan Membaca Sayyidul Istighfar di Pagi dan Sore Hari

ياربنا ياگريم ۰۞۰ ياربنا يارحيم

أنت الجواد الحليم ۰۞۰ وأنت نعم المعين

Yâ Robbanâ Yâ Karîm Yâ Robbanâ Yâ Rohîm Antal jawâdul halîm wa anta ni’mal mu’în

Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, Wahai Tuhan kami yang maha Berkasih sayang, Engkaulah Yang Maha Pemurah dan Maha berlemah lembut, dan Engkaulah Yang Maha melimpahkan kenikmatan dan Maha menolong

وليس نرجو سواك ۰۞۰ فادرك إلهي دراك

قبل الفنا والهلاك ۰۞۰ يعم دنيا ودين

Wa laisa narjû siwâk Fadrik ilâhî darôk Qoblal fanâ wal halâk Ya’ummu dunyâ wa dîn

Dan tiadalah kami mengharap pada selain-Mu, Maka datangkanlah Wahai Tuhan kami pertolongan-Mu dan kepedulian-Mu. Sebelum terjadinya kerusakan dan kehancuran yang menyeluruh di permukaan bumi dan agama kami.

ومالنا ربنا ۰۞۰ سواك ياحسبنا

ياذاالعلا والغنی ۰۞۰ وياقوي يامتين

Wa mâ lanâ Robbanâ Siwâka Yâ hasbanâ Yâ dzal’ulâ wal ghinâ Wa Yâ qowiyyu Yâ Matîn

Dan tiadalah yang bersama kami, wahai Tuhan kami selain-Mu wahai Yang Maha mampu mencukupi kami, wahai Yang Maha memiliki keluhuran, wahai Yang maha kaya, wahai yang Maha kuat, wahai Yang Maha Dahsyat kekuasaannya.

نسألك والی يقيم ۰۞۰ العدل گی نستقيم

علی هداك القويم ۰۞۰ ولا نطيع اللعين

Nas-aluka wâlî yuqîm. Al’ad-la kay nastaqîm ‘Alâ hudâkal qowîm wa lâ nuthî’ulla’în

Kami minta kepada-Mu, Pemimpin yang menegakkan keadilan, agar kami bisa lebih melakukan istiqomah ibadah, Diatas tuntunan hidayah-Mu yang tegak dengan benar dan mulia, dan hingga kami tidak berpemimpin kepada orang yang Engkau murkai.

ياربنا يامجيب ۰۞۰ أنت السميع القريب

ضاق الوسيع الرحيب ۰۞۰ فانظر إلی المؤمنين

Yâ Robbanâ Yâ Mujîb Antas-samî’ul qorîb Dlôqol wasî’ur-rohîb Fandhur ilâl mu,minîn

Wahai Tuhan kami, wahai yang maha menjawab doa dengan lebih dari apa yang diminta, Engkaulah Yang Maha mendengar dan Maha dekat, Sungguh telah sempit hal-hal yang sebelumnya luas dan menyenangkan kini telah berubah menjadi kesempitan, maka pandanglah kepada orang-orang mukmin dengan kasih sayang-Mu dan kasihanilah orang-orang yang beriman.

نظرة تزيل العنا ۰۞۰ عنا وتدنی المنا

منا وکل الهنا ۰۞۰ نعطاه فی کل حين

Nadhrot tuzîlul ‘anâ ‘Annâ wa tudnîl munâ Minnâ wa kullal hanâ Nu’thôhu fî kulli hîn

Pandangan kasih sayang yang membuat sirnanya segala kesedihan pada diri kami dan dekatkanlah pada kami semua yang kami cita-citakan pada diri kami, dari apa apa yang kami cita-citakan dan semua kebahagiaan, agar kami dilimpahi anugerah setiap waktu.

Baca Juga:  Bacaan Ketika Ziarah Kubur Yang di Sunnahkan Dalam Islam

سالك بجاه الجدود ۰۞۰ والی يقيم الحدود

فينا ويکفی الحسود ۰۞۰ ويدفع الظالمين

Sâlak bijâhil judûd Wâliy yuqîmul hudûd Fînâ wa yakfîl hasûd Wa yadfa’udh-dhôlimîn

Kami meminta kepada-Mu, demi wali-wali-Mu yang selalu memperbaharui keadaan, kami meminta kepada Mu Pemimpin yang menegakkan kebenaran pada kami, dan menjaga kami daripada orang-orang yang dengki dan melindungi kami dari kedholiman.

يزيل للنگرات ۰۞۰ يقيم للصلوات

يأمر بالصالحات ۰۞۰ محب للصالحين

Yuzîlu lilmunkarôt Yuqîmu lissholawât Ya,muru bisshôlihât Muhibbun lisshôlihîn

Pemimpin yang selalu membenahi kemungkaran, melakukan shalat, pemimpin yang selalu memerintah kepada hal hal yang baik, dan mencintai orang orang yang shalih

يزيح کل الحرام ۰۞۰ يقهر کل الطغام

يعدل بين الانام ۰۞۰ ويؤمن الخالفين

Yuzîhu kullal harôm Yaqharu kullath-thoghôm Ya’dilu bainal anâm wa yu,minul khô-ifîn

Pemimpin yang selalu membenahi segala hal yang dilarang agama, dan menindas semua mereka yang berbuat dzalim, pemimpin yang adil diantara manusia, dan mengamankan serta melindungi orang orang yang dalam ketakutan dan kerisauan.

رب اسقنا غيث عام ۰۞۰ نافع مبارك دوام

يدوم فی کل عام ۰۞۰ علی ممر السنين

Robbi-sqinâ ghoitsa ‘âm Nâfi’ mubârok dawâm Yadûmu fî kulli ‘âm ‘alâ mamarris-sinîn

Wahai Tuhan kami, hujani kami dengan lebatnya rahmat~Mu sepanjang tahun, yang membawa limpahan manfaat dan keberkahan yang berkesinambungan, yang berlanjut sepanjang tahun dari masa ke masa

رب احينا شاکرين ۰۞۰ وتوفنا مسلمين

نبعث من الآمنين ۰۞۰ فی زمرة السابقين

Robbihyinâ syâkirîn wa tawaffanâ Muslimîn Nub’ats minal ãminîn fî zumrotis-sâbiqîn

Wahai Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami selalu jadi hamba yang bersyukur, dan wafatkanlah kami sebagai orang yang muslim, Hingga kami dibangkitkan dalam kelompok orang-orang yang aman dari siksa dan kemurkaan-Mu di dalam kelompok orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu.

بجاه طه الرسول ۰۞۰ جد ربنا بالقبول

وهب لنا کل سول ۰۞۰ رب استجب لی امين

Bijâhi Thôhâr-Rosûl Jud robbanâ bil qobûl Wa hab lanâ kulla sûl Robbistajib lî amîn

Demi tingginya derajat Nabi Muhammad saw, maka berkasihsayang lah wahai Tuhan kami kepada kami dengan memberikan pengabulan-pengabulan terhadap harapan-harapan kami, Dan limpahkanlah bagi kami apa-apa yang kami minta, Wahai Tuhan kami jawablah untuk kami dan kabulkanlah.

عطاك ربی جزيل ۰۞۰ وکل فعلك جميل

وفيك املنا طويل ۰۞۰ فجد علی الطامعين

‘Athôka robbî jazîl Wa kullu fi’lik jamîl Wa fîk amalnâ thowîl Fajud ‘alâth-thômi’în

Baca Juga:  Bacalah Doa Ini Ketika Begadang Agar Badan Selalu Sehat

Anugerah-Mu wahai Tuhan kami sungguh indah dan banyak, dan semua perbuatan-Mu Indah, Dan pada-Mu cita cita kami sangat panjang, maka bermurah hatilah kepada orang orang yang sangat mendambakan anugerah-Mu.

يارب ضاق الخناق ۰۞۰ من فعل مالا يطاق

فامنن بفك الغلاق ۰۞۰ لمن بذنبه رهين

Yâ Robbi dlôqol khinâq Min fi’li mâ lâ yuthôq Famnun bifakil ghilâq Liman bidzanbih rohîn

Wahai Tuhan kami, telah sempit tenggorokan kami (dalam kesulitan yang besar), dari perbuatan perbuatan yang tidak mampu kami hindari, Maka anugerahilah kami dengan terlepasnya segala kesulitan yang mengunci kami, untuk sang hamba yang tergadaikan oleh dosa-dosanya sendiri.

واغفر لکل الذنوب ۰۞۰ واستر لکل العيوب

واکشف لکل الکروب ۰۞۰ واکف أذی المؤذيين

Waghfir likullidz-dzunûb wastur likullil ‘uyûb Waksyif likullil kurûb wakfi adzâl mu,dziyîn

Dan ampunilah setiap dosa, dan tutupilah segala aib aib kami, Singkapkanlah dari kami dan singkirkanlah segala permasalahan dan cobaan dan musibah, lindungi kami dan cukupkanlah gangguan dari orang orang yang mengganggu kami.

واختم بأحسن ختام ۰۞۰ إذا دنی الإنصرام

وحان حين الحمام ۰۞۰ وزاد رشح الجبين

Wakhtim bi-ahsan khitâm Idzâ danâl inshirôm Wa hâna hînul himâm Wa zâda rosyhul jabîn

Dan akhirilah kami dengan Husnul khotimah, bila telah dekat ajal kami, Dan telah dekat nafas kami yang terakhir, dan tambahkanlah keringat yang mengalir di dahi sebagai tanda kematian kami yang mulia (orang-orang yang ahli surga wafat dalam keadaan husnul khotimah itu salah satu tandanya adalah dahinya berkeringat saat dia menghembuskan nafas terakhir)

ثم الصلاة والسلام ۰۞۰ علی شفيع الأنام

والآل نعم الکرام ۰۞۰ والصحب والتابعين

Tsummas-sholât was-salâm ‘Alâ Syafî’il anâm Wal ãli ni’mal kirôm wash-shohbi wat-tâbi’în

Dan limpahkan sholawat dan salâm atas sang pembawa Syafa’at bagi manusia, dan atas keluarga beliau semulia mulia orang yang mulia, dan para shahabat dan tabi’in.

Demikian bacaan Qashidah Ya Arhamarrohimin yang biasa dibaca setelah sholat tarawih selama bulan Ramadhan. Semoga bermanfaat. Amin!

Faisol Abdurrahman